Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs oskarżycieli publicznych

Data publikacji 26.09.2016

W dniach 12–23 września br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się trzecia edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczona symbolem Osk.P-3/16.

     W kursie wzięło udział 14 policjantów z Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, którzy w swoich jednostkach terenowych na co dzień wykonują zadania związane z nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi i występują w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

     Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze. W trakcie kursu słuchacze wzbogacili swoją wiedzę z zakresu materialnego prawa wykroczeń, przepisów karnych ustaw szczególnych, a przede wszystkim postępowania w sprawach o wykroczenia. Aktywnie uczestniczyli także w licznych zajęciach praktycznych, które polegały m.in. na przeprowadzeniu, z podziałem na role, rozprawy sądowej, zakończonej wygłoszeniem mów oskarżycielskich.

     Możliwość wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych pozwoliła słuchaczom kursu bardzo dobrze przygotować się do pełnienia trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej służbie.

mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski/Kierownik ZSK

zdj.: ze zbiorów ZSK

Powrót na górę strony