Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozgrywki w „ETEZJI”

Data publikacji 22.09.2016

„POMÓŻ” – pod takim hasłem słuchacze, w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań, zorganizowali kolejną zbiórkę koleżeńską dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „ETEZJA”. Ostatnia wizyta funkcjonariuszy w Ośrodku miała nieco nietypowy przebieg.

     Słuchacze Centrum Szkolenia Policji po raz kolejny uczestniczyli w zbiórce artykułów codziennego użytku – ubrań, zabawek, przyborów szkolnych, książek i środków spożywczych, niezbędnych dla przebywających w ośrodku kobiet i dzieci. Placówka przeznaczona jest dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z samotnego macierzyństwa, ubóstwa, bezdomności, trudności opiekuńczo-wychowawczych, czy przemocy w rodzinie. Trafiają tu mieszkanki Warszawy, kierowane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek pomaga kobietom w usamodzielnieniu się poprzez zajęcia z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, coachem oraz doradcą zawodowym. Aktualnie w placówce przebywa 40 kobiet i 52 dzieci, docelowo opiekę może tu znaleźć okło 130 osób.

     14 września słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP - 4/16/ IV/5 udali się do Ośrodka w celu przekazania zebranych artykułów. Przy tej okazji zorganizowano mecz piłki siatkowej, który został rozegrany pomiędzy mieszkankami ośrodka a personelem, wspomaganym przez słuchaczy CSP. Wyrównana i niezwykle emocjonująca walka dostarczyła wszystkim bardzo dużo radości i dodatkowo stworzyła możliwość miłego spędzenia czasu. Zarówno panie przebywające w ośrodku, jak i słuchacze już przygotowują się do meczu rewanżowego.

     Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę oraz Paniom i Personelowi Ośrodka za miłe przyjecie i wspólną zabawę.

                                                                       tekst i zdjęcia: Sławomir Klimaszewski /ZSP

Powrót na górę strony