Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyli pierwsze policyjne szkolenie

Data publikacji 19.09.2016

226 funkcjonariuszy odebrało dziś w Centrum Szkolenia Policji świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego. 18 spośród nich zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym, a 1 osoba otrzymała świadectwo z wyróżnieniem.

     Policjanci byli dobrze przygotowani do egzaminu końcowego, co  potwierdziły uzyskane przez nich wyniki. Średnia ocen we wszystkich kompaniach wyniosła ponad 4,00.

     Ponadto post. Łukasz Sala otrzymał świadectwo z wyróżnieniem - ogólny wynik nauki, jaki policjant osiągnął na szkoleniu to ocena bardzo dobra, egzamin końcowy napisał również na  „5”.

     Listy gratulacyjne, które otrzymali absolwenci są formą uznania za szczególne zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań służbowych o charakterze organizacyjnym i wspomagającym funkcjonowanie grupy szkoleniowej, a także za prezentowanie właściwej postawy zawodowej.

     W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele policyjni, a także rodziny i bliscy słuchaczy.

     Serdecznie gratulujemy funkcjonariuszom uzyskanych wyników i ponownie zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony