Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Minerzy-pirotechnicy uczyli się dłużej

Data publikacji 19.09.2016

W piątek odbył się egzamin końcowy na kursie specjalistycznym w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Słuchacze po zdaniu egzaminu mogą samodzielnie prowadzić działania z tego obszaru w ramach Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko- Pirotechnicznego, w swoich jednostkach macierzystych.

     Zajęcia rozpoczęły się 5 września br. W ciągu dwóch tygodni słuchacze zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podziału, rodzajów i wykorzystania materiałów wybuchowych. Poznali też zasady taktyki oraz techniki prowadzenia rozpoznania przez grupę NGRM-P, w tym zadania jej dowódcy.

     Warto dodać, że to pierwsza edycja kursu po wprowadzeniu decyzją nr 227 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2016 r. zmiany w programie, polegającej na dodaniu 21 godzin przeznaczonych na realizację treści nauczania. Dzięki temu w jeszcze lepszy sposób można przygotować słuchaczy do wykonywania zadań, jakie czekają na nich w służbie.

podinsp. Przemysław Bagiński/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS

Powrót na górę strony