Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończył się kurs specjalistyczny oficerów prasowych

Data publikacji 13.09.2016

Kolejna grupa policjantów ukończyła „Kurs specjalistyczny dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji”. Udział w zajęciach umożliwił im nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu i prowadzenia polityki informacyjnej.

     W ubiegłym tygodniu gościliśmy w Centrum Szkolenia Policji oficerów prasowych z jednostek organizacyjnych Policji z całego kraju. W trakcie pięciodniowego kursu jego uczestnicy mieli możliwość przygotowania się do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań i wymienienia się doświadczeniami. Mogli również sprawdzić swoje kompetencje społeczne, uczestnicząc w licznych zajęciach praktycznych.

     Szczególny nacisk położono na przygotowanie policjantów do utrzymywania kontaktów oraz współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu, prowadzenia polityki informacyjnej w ramach realizacji codziennych zadań, a także budowania pozytywnego wizerunku Policji.

     Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Mamy nadzieję, że do swoich macierzystych jednostek powrócą bogatsi o nabytą na kursie wiedzę, bardziej pewni siebie i z dobrymi wspomnieniami.

sierż. Jerzy Mielniczek/SKS

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony