Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne szkolenie techników kryminalistyki z Czech, Słowacji i Polski

Data publikacji 12.09.2016

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się kurs pilotażowy realizowany w ramach projektu pn. „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację” (Erasmus+).

     W uroczystym rozpoczęciu przedsięwzięcia wzięła udział Komendant CSP insp. Anna Rosół, a także przedstawiciele Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Wydziału Prezydialnego, nauczyciele policyjni z Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz technicy kryminalistyki z Czech i Słowacji.

     Zagraniczni goście uczestniczą w pięciodniowym kursie, na którym zajęcia prowadzą nauczyciele policyjni Zakładu Szkoleń Specjalnych. W programie przewidziano również wizytę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Komendzie Stołecznej Policji. Na zakończenie przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają świadectwa potwierdzające ich udział w kursie.

     Celem projektu, implementowanego w latach 2015-2017, jest stworzenie jednolitych programów szkolenia, dla techników kryminalistyki oraz biegłych policyjnych, przeznaczonych do wdrożenia w policyjnych instytucjach edukacyjnych w Czechach, Polsce oraz na Słowacji. Certyfikaty wystawione uczestnikom przedmiotowych szkoleń honorowane będą we wszystkich krajach partnerskich. Liderem projektu jest Instytut Kryminalistyki w Pradze, który pozyskał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z Programu Erasmus+ .

Renata Cedro/WP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony