Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służb przed ŚDM

Data publikacji 21.07.2016

W Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie odbyła się odprawa dotycząca zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Uczestniczyli w niej Minister SWiA Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, dowódcy podoperacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie ŚDM i szefowie służb podległych resortowi. Minister Mariusz Błaszczak przyjął meldunki dotyczące przygotowań do zabezpieczenia zlotu pielgrzymów z całego świata.

     W odprawie uczestniczyli minister SWiA Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. Jacek Bajger, Szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

     Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk zameldował gotowość kluczowych operacji i podoperacji. Poinformował także o przyjęciu meldunków od wszystkich komendantów wojewódzkich policji, z których wynika że w Polsce jest już 51 tys. pielgrzymów, a kolejne 9 tys. ma wkrótce dojechać. Dodał również, że dziś w całym kraju odbywa się 89 imprez związanych z ŚDM, w których będzie uczestniczyć 44 tys. pielgrzymów. "Na dzisiaj zaplanowano 230 imprez w kraju, z czego największym będzie koncert Wiara-Nadzieja-Miłość w Warszawie. Spodziewamy się na nim około 40 tys. osób. Na koncercie Droga Miłosierdzia w Łodzi – 8 tys. uczestników." Nadinsp. Szymczyk powiedział, że funkcjonariusze całodobowo monitorują przebieg imprez oraz zabezpieczają przygotowania do kolejnych dni. Dodał także, że funkcjonariusze są wspierani przez żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

     O kluczowych podoperacjach - Katowice oraz Rubin, które rozpoczynają się od niedzieli, opowiedzieli dowódcy poszczególnych podoperacji: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. Zameldowali pełną gotowość do podjęcia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

     Minister SWiA Mariusz Błaszczak zapewnił, że służby są przygotowane do Światowych Dni Młodzieży. Poinformował, że wydarzenie zabezpieczać będzie 38 tys. funkcjonariuszy różnych służb, w tym ponad 17 tys. policjantów. "Mamy odpowiednie narzędzia do tego; mamy ustawę antyterrorystyczną. Przywróciliśmy tymczasową kontrolę na granicach. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizatorami" – powiedział minister Błaszczak. Jak zaznaczył, jest przekonany, że to będzie bardzo ważne wydarzenie dla Polski, że pielgrzymi z całego świata będą wzbogaceni o nowe doświadczenia, związane m.in. z gościnnością Polski.

     Szefowie służb mówili o przeprowadzonych działaniach, a także o siłach i środkach, jakie zostały skierowane do ochrony uroczystości. Z przedstawionych ministrowi raportów wynika, że wszystkie formacje są dobrze przygotowane do zabezpieczania tego wydarzenia. Nie zgłaszano podwyższonego zagrożenia atakami terrorystycznymi.

     Służby dysponują wszelkimi narzędziami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa, między innymi dzięki zmienionej ustawie o policji oraz nowej ustawie antyterrorystycznej. Od 4 lipca obowiązują również wznowione kontrole graniczne. Podczas niedawnego szczytu NATO, Straż Graniczna skontrolowała ponad 100 tys. osób przekraczających granice wewnętrzne Schengen. Nie bez znaczenia są też doświadczenia zdobyte podczas organizacji tego wydarzenia. Służby pracują w podobnej formule jak podczas Szczytu NATO. W Policyjnym Centrum Dowodzenia przebywają przedstawiciele wszystkich formacji oraz łącznicy Interpolu i Europolu.

     19 lipca na terenie całego kraju wprowadzono stopnie alarmowe ALFA i BRAVO-CRP. Jest to działanie profilaktyczne, które miało miejsce również przed rozpoczęciem Szczytu NATO w Warszawie. Służy ono podniesieniu gotowości służb, aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo.

Minister Mariusz Błaszczak: jestem spokojny, że Światowe Dni Młodzieży przebiegną bezpiecznie

KGP/ig

Powrót na górę strony