Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne obchody Święta Policji z okazji 97. rocznicy powstania Policji

Data publikacji 18.07.2016

Centralne uroczystości z okazji Święta Policji tradycyjnie miały miejsce na Zamku Królewskim, gdzie odbyło się wręczenie odznaczeń i nominacji, oraz na Pl. Piłsudskiego, gdzie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów oraz promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na placu policjantom wręczono także statuetki dla laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

     Oficjalne obchody rozpoczęły się już w piątek, 15 lipca, kiedy to w Komendzie Głównej Policji, kierownictwo Policji i zaproszeni goście oddali hołd poległym policjantom. Przed Tablicą Pamięci oraz przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty.

     O godzinie 18:00 w Katedrze Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczynne w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz spotkanie z Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym w Katedrze Prawosławnej.

     Kolejnym etapem obchodów Święta Policji była msza święta, która rozpoczęła się w sobotę o godzinie 9:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie, a odprawiona została w intencji poległych policjantów. Tam również wybranym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom wręczone zostały medale Gloria Intrepidis et Animi Promptis oraz Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Medal Gloria Intrepidis et Animi Promptis otrzymał m.in. podinsp. Jerzy Misiak z Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji.

     Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Balowej Zamku Królewskiego gdzie zostały wręczone nominacje i odznaczenia (służbowe i państwowe), jak również wygłoszone okolicznościowe wystąpienia.

     Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk powitał przybyłych gości m.in. Zastępcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosława Brysiewicza, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Elżbietę Witek reprezentującą Panią Premier Beatę Szydło, podsekretarza stanu Tomasza Zdzikota, Komendantów Wojewódzkich Policji, kadrę kierowniczą Policji, policjantów i pracowników cywilnych Policji oraz wszystkich zgromadzonych. Podziękował policjantom i pracowniom cywilnym za ich wkład w codzienną służbę i złożył najlepsze życzenia z okazji ich święta. Po odśpiewaniu hymnu narodowego minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zamachu w Nicei.

     W uroczystościach na Zamku Królewskim odznaczono w sumie 46 osób i jedną pośmiertnie. Był to Złoty Medal za Zasługi dla Policji dla prof. Richarda Warda - poprzedniego Dziekana Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych. Przyznano 18 odznaczeń prezydenckich w tym dwie osoby uhonorowano Srebrnym Krzyżem Zasługi i jedną Brązowym Krzyżem Zasługi, 15 funkcjonariuszy otrzymało złote, srebrne i brązowe medale "Za długoletnią służbę". 15 policjantów odznaczonych zostało złotą, srebrną i brązową odznaką  "Zasłużony policjant", wręczono także mianowania dla 12 policjantów na wyższe stopnie oficerskie, tym m.in. podinsp. Sebastianowi Gleniowi – Naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Transportu CSP.

     Komendant Główny Policji podczas uroczystości podkreślał, że wyróżniana jest „swoista reprezentacja największej formacji mundurowej w Polsce”. „Najlepsi z najlepszych. Bądźcie zawsze wzorem dla swoich podwładnych” – dodał. Komendant nadmienił również, że odznaczani i awansowani stanowią kadrę kierowniczą różnego szczebla.

     Druga część obchodów Święta Policji z okazji 97. rocznicy powstania Policji odbyła się na Pl. Piłsudskiego.

     Komendant Główny Policji w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie codziennej służby funkcjonariuszy. Pogratulował dokonanego wyboru nowo przyjętym do służby, a także absolwentom Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Zwrócił uwagę na ważną rolę bliskich policjantów. Podziękował za ich „wytrwałość, cierpliwość i okazywane funkcjonariuszom wsparcie”.

     Po przemówieniu KGP odbyło się ślubowanie. Ze stanu KSP ślubowanie złożyło 17 kobiet i 123 mężczyzn, a następnie promocję na stopień oficerski otrzymało 163 absolwentów WSPol.

     Na uroczystościach na Placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda wraz z szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem, Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz Panią Renatą Durdą Kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” - organizatorem konkursu wręczył wyróżnienia pięciu laureatom nagrody "Policjant, który mi pomógł". Formuła konkursu pozwala na społeczne wyróżnienie działania policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kandydatów zgłasza społeczeństwo, najczęściej chcąc im w ten sposób podziękować za okazane serce i pomoc. W tym roku są nimi: st. asp. Marcin Błażejowski - dzielnicowy KPP w Mielcu, KWP w Rzeszowie, sierż. sztab. Patrycja Dąbrowna - dzielnicowa KP w Nowej Rudzie, KPP w Kłodzku, KWP we Wrocławiu, st. sierż. Adam Florczak - dzielnicowy KP Iłowa, KPP w Żaganiu, KWP w Gorzowie Wielkopolskim, mł. asp. Michalina Labusek - dzielnicowa KP III, KMP w Gliwicach, KWP w Katowicach, sierż. sztab. Małgorzata Słaboń – dzielnicowa KPP w Strzelcach Opolskich, KWP w Opolu.

     Prezydent Andrzej Duda dziękował policjantom i gratulował "wspaniałej służby", za oddanie, za ofiarność, za wszystko to, co nieodłącznie związane jest z dobrym wykonywaniem służby policjanta. Prezydent podziękował policjantom, którzy pracowali podczas ubiegłotygodniowego szczytu NATO w Warszawie. "Wszyscy państwo wykonaliście fenomenalną pracę, dzięki której ja odebrałem dziesiątki, setki gratulacji i podziękowań od polityków z całego świata, od ludzi, którzy brali udział w szczycie Sojuszu. Wszyscy byli pod wrażeniem organizacji, porządku, poczucia bezpieczeństwa, tego wszystkiego, co przy tego typu wielkich międzynarodowych wydarzeniach jest tak niezwykle ważne. I - z całą mocą chcę podkreślić - co także wystawia świadectwo państwu" - powiedział prezydent. W związku z nadchodzącymi Światowymi Dniami Młodzieży, poprosił policjantów o "wierną, czujną i solidnie wykonaną" służbę w tym czasie.

     Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przemawiając do zgromadzonych policjantów życzył im, "by służba, którą wykonują na co dzień przynosiła satysfakcję, ale przede wszystkim, by była bardzo dobrze oceniana przez obywateli". "Tak się dzieje dziś, gdy popatrzymy na badania opinii publicznej - to zaufanie do policji jest rekordowo wysokie. Poczucie bezpieczeństwa obywateli naszego kraju jest także rekordowo wysokie. To jest zasługa państwa, którzy na co dzień pracujecie, którzy na co dzień służycie obywatelom" - mówił.

     Uroczystości zostały zakończone złożeniem wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie uroczystą defiladą pododdziałów Policji i promowanych.

(na podstawie materiałów KGP / mm)

Powrót na górę strony