Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O propozycjach szkoleniowych CEPOL

Data publikacji 13.07.2016

W Centrum Szkolenia Policji odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom zacieśnienia współpracy w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL.

     Prelegentkami były: podinsp. Irmina Gołębiewska - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Anna Grunt – starszy specjalista WKWP BMWP KGP. CSP reprezentowane było przez insp. Annę Rosół – Komendanta Centrum Szkolenia Policji, mł. insp. Marcina Szyndlera - Zastępcę Komendanta ds. Dydaktycznych, kierowników komórek dydaktycznych CSP, a także przedstawicieli Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych oraz Wydziału Prezydialnego.

     W trakcie spotkania zaprezentowano ofertę szkoleniową CEPOL, ze szczególnym uwzględnieniem studiów magisterskich, problematykę związaną z partnerstwem ramowym, procedury grantowe oraz plany dotyczące utworzenia centrów doskonalenia. Określono też wstępnie obszary tematyczne szkoleń CEPOL, które mogą być realizowane przez Centrum Szkolenia Policji.

Renata Cedro/WP

Powrót na górę strony