Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca międzynarodowa. Centrum Szkolenia Policji partnerem CEPOL

Data publikacji 11.07.2016

Od 1 lipca br. Europejska Akademia Policyjna – znana od piętnastu lat pod skrótem CEPOL – rozpoczęła nowy etap swojej działalności jako agencja Unii Europejskiej, której zadaniem jest nie tylko kształcenie kadr policyjnych, lecz także funkcjonariuszy innych instytucji zajmujących się ochroną porządku i bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej.

     Konsekwencją zmodyfikowanej formuły działalności CEPOL jest między innymi zaproszenie do ściślej współpracy z agencją 60 podmiotów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Centrum Szkolenia Policji. Należy dodać, że polskie i portugalskie służby stanowią najliczniejsze grono partnerów CEPOL, bowiem do współpracy z agencją przystąpiło po 10 jednostek organizacyjnych reprezentujących oba kraje.

     W celu ustalenia nowych zasad współpracy, w dniach 5 – 6 lipca br., w siedzibie CEPOL w Budapeszcie, odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym stronę polską reprezentowali przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centrum Szkolenia Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych z Piły i Katowic oraz jednostek Straży Granicznej z Koszalina i Kętrzyna.

     Pierwszego dnia, po zaprezentowaniu nowych kierunków działań, Aija Kalnaja Naczelnik Wydziału Szkolenia i Badań CEPOL przedstawiła priorytetowe kierunki działań agencji oraz katalog szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 r. Zagadnienia o charakterze organizacyjnym prezentowali Zuzana Liskova i Julian ter Huurne.

     Podczas drugiego dnia uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłoszenia zakresu oraz form swojej współpracy z CEPOL w ramach realizacji przyjętego katalogu szkoleń. Aktywność partnerów agencji może polegać na organizacji lub współorganizacji danego przedsięwzięcia szkoleniowego, a także jako podmiotu zapewniającego kadrę ekspercką.

     Nawiązanie ścisłej współpracy z CEPOL, to kolejny krok Centrum Szkolenia Policji w kierunku zwiększenia aktywności na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej, której jednym z zasadniczych celów jest aktualizacja, rozwój i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli policyjnych.

mł. insp. G. Winnicki/kierownik ZIP

zdjęcia: autor

Powrót na górę strony