Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do zobaczenia na kursach specjalistycznych

Data publikacji 01.07.2016

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-1A/16, po blisko półrocznej nauce w Centrum Szkolenia Policji przystąpili dziś do egzaminu końcowego. Już wkrótce będą mogli skorzystać z nabytej wiedzy i umiejętności w jednostkach, do których zostali skierowani. Niewykluczone, że wielu z nich wróci do CSP, aby podnosić kwalifikacje na kursach specjalistycznych.

     W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele policyjni, a także rodziny i bliscy słuchaczy.

     Żegnając absolwentów Zastępca Komendanta CSP wyraził przekonanie, że będą oni w profesjonalny sposób wykonywać zadania i obowiązki służbowe i z zaangażowaniem służyć społeczeństwu. Podkreślił też, że pełniąc tę szczególną i zaszczytną służbę, nigdy nie można zapominać o prezentowaniu właściwej postawy zawodowej.

     Wszystkim absolwentom serdecznie życzymy sukcesów w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i oczywiście zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne!   

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony