Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie KDTK-2/16

Data publikacji 01.07.2016

Od 18 kwietnia do 30 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji trwał kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki oznaczony symbolem KDTK-2/16, na którym zajęcia realizowali nauczyciele policyjni Zakładu Szkoleń Specjalnych. Uczestniczyło w nim dwudziestu funkcjonariuszy.

     Większość funkcjonariuszy – techników kryminalistyki, którzy brali udział w kursie pełni służbę   w garnizonie małopolskim. W trakcie szkolenia zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz fotografii kryminalistycznej. Ponadto ćwiczyli prowadzenie oględzin miejsc różnych zdarzeń (w tym oględziny złożone), a także uzyskali podstawy wiedzy z zakresu medycyny sądowej.

     Wszyscy słuchacze ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, czego im serdecznie gratulujemy.

podinsp. Marek Bogusz/ZSS

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony