Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.11.2007

 

Dzisiaj o godzinie 9.00 w CSP rozpoczęła się konferencja naukowa „Interwencja kryzysowa wobec małoletniej ofiary przestępstwa”. Jej uczestnicy wzięli udział w otwarciu Komisariatu Szkoleniowego i pokoju przyjaznego przesłuchania, który będzie odtąd służył nie tylko dla potrzeb dydaktycznych, ale też sędziom i prokuratorom.

zdjęcie W uroczystej inauguracji konferencji wziął również udział Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, insp. Michał Czeszejko-Sochacki, kierownictwo Centrum i zaroszeni goście. Uczestnikami konferencji są sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele powiatowych PCPR-ów, starości, oraz studenci UKSW specjalizacji pomocy psychologicznej i sądowej. Przewidziano wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciela Dyżurnet NASK, Akademii Pedagogiki Specjalnej, psychologa policyjnego oraz prezesa Fundacji Dzieci Niczyje. Temat konferencji uwzględnia całokształt problematyki związanej z małoletnią ofiarą przestępstwa. Istotnym akcentem rozpoczęcia było uhonorowanie przez kierownictwo Centrum p.Wojciecha Brejnaka, biegłego sądowego z zakresu psychologii, za 10 letnia współpracę z CSP w zakresie szkoleń policjantów zajmujących się problematyką osób nieletnich. Po sesji plenarnej obejmującej cykl wykładów, dla uczestników konferencji wystąpiły dzieci z zespołu „Wiolinki”, zaprzyjaźnionego z nami Zespołu Szkół w Legionowie. Dzieci swym występem wniosły szczególny nastrój i ciepło, i co tu kryć, w niejednych oczach zakręciła się łezka!

Uczestnicy konferencji wzięli też udział w uroczystym przekazaniu do użytku „Komisariatu Szkoleniowego” – nowego obiektu dydaktycznego szkoły. Podczas zajęć Komisariat będzie wykorzystywany w sposób optymalny, podczas zajęć dla kilku kursów jednocześnie: dyżurnych jednostek, policjantów pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, specjalistów ds. nieletnich oraz na kursach podstawowych.

zdjęcie  zdjęcie

zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie

Obiekt ten w wielu elementach stanowi odzwierciedlenie typowego komisariatu policji. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w system monitoringu z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Słuchacze będą mieli możliwość obserwowania czynności podejmowanych przez swoich kolegów, jak również wnikliwej analizy i oceny własnych poczynań, poprzez odtworzenie ich na tablicy interaktywnej. W komisariacie zrekonstruowano stanowisko oficera dyżurnego z pełnym jego oprzyrządowaniem, salę odpraw, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, pokój lekarski będący jego elementem. Jego integralną częścią jest pokój przyjaznych przesłuchań dla małoletnich ofiar i świadków przestępstw. Pomieszczenie zaaranżowane w Centrum, stanowi spektakularny wzorzec warunków, jakie powinny zostać stworzone małoletniej ofierze przestępstwa w czasie czynności prowadzonych przez Prokuraturę i Sąd. Komisariat powstał dla potrzeb dydaktycznych CSP. Mając jednak świadomość braku takiego pokoju dla potrzeb postępowań przygotowawczych na terenie powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich, zamiarem organizatorów jest udostępnianie jego sędziom i prokuratorom Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Pułtuska i Płońska w ich codziennej pracy z małoletnim świadkiem lub ofiarą przestępstwa.Wstęgę uroczyście przecięły panie Irena Kornatowska - Prezes Fundacji Dzieci Niczyje i prekursorka idei przesłuchania dzieci w przyjaznych warunkach, oraz Zastępca Komendanta CSP insp. Anna Rosół.
    Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami kształcenia policjantów poprzez odtwarzanie symulowanych sytuacji w naturalnych warunkach.


Anna Galant, rzecznik CSP
zdjęcia Piotr Maciejczak, ZKS

Powrót na górę strony