Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.11.2007

Od poniedziałku w naszej szkole przebywają uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Tymbarku. Młodzież jest żywo zainteresowana szkołą policyjną, ponieważ profil nauczania  ich szkoły to „Bezpieczeństwo Publiczne”, a wielu z uczniów wiąże swoją przyszłość z Policją.

 

zdjęcie CSP zwiedzi dwie grupy licealistów. Jedną z nich, uczniów klasy II aktualnie gościmy od poniedziałku, druga zjawi się 26 listopada i również będzie przebywała w naszej szkole 4 dni. Celem tej nie codziennej wizyty jest praktyczne zapoznanie się z pracą Policji oraz szkoleniem jej nowo przyjętych adeptów. W trakcie pobytu młodzież miała okazję bezpośredniego uczestniczenia w zajęciach praktycznych z zakresu ogólnej sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego, prewencji, kryminalistyki oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto uczniowie zapoznali się z kryteriami doboru do pracy w Policji, albowiem większość z nich z godnie z wcześniej obranym profilem nauczania w szkole średniej zamierza ubiegać się o przyjęcie do pracy w Policji.

Sam pobyt w Centrum był dla nich wielkim przeżyciem emocjonalnym, albowiem mogli dokonać konfrontacji swojej dotychczasowej wiedzy i wyobrażenia o Policji z tym, co zobaczyli na miejscu w trakcie realizowanych zajęć. Po pogadance z psychologiem młodzież dowiedziała się także, jak ważnym kryterium w trakcie doboru do Policji są właściwe predyspozycje psychiczne. Szkoła w Tymbarku ma ośmioletnią tradycję w nauczaniu klas o profilu wojskowym a od dwóch lat istnieje w niej drugi profil - bezpieczeństwo publiczne. Oferta kształcenia skierowana do młodzieży nie była przypadkowa, albowiem szkoły mundurowe cieszą się w naszym społeczeństwie coraz większym autorytetem i w związku z tym coraz więcej młodzieży wiąże swoją przyszłość z pracą w ich szeregach.Wyjazd uszniów do Centrum odbył się w ramach eralizacji projektu "Szkół Jagiellońskich", w którym uczestniczy Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku.

zdjęcie   zdjęcie

Grupą z ramienia CSP opiekuje się podinsp. Jana Dobrzyjałowski Według jego oceny młodzież z Tymbarka wyróżniała się bardzo dobrą sprawnością fizyczną, co potwierdzili na policyjnym torze przeszkód. Grupa charakteryzowała się też specyficzną dla służb mundurowych dyscypliną. Ich ciekawość, dociekliwość oraz trafność pytań świadczyła o tym, że wybór kierunku ich kształcenia nie był przypadkowy. Wyjazd uczniów Tymbarskiego LO do CSP w Legionowie, ma miejsce po raz pierwszy. Zarówno młodzież jak i opiekunowie grupy ocenili ten pobyt bardzo wysoko. Szczególną ich uwagę wzbudziło zaangażowanie i profesjonalizm wykładowców realizujących poszczególne zajęcia tematyczne. Widząc wymierne korzyści w zakresie edukacji specjalistycznej Dyrekcja Szkoły i młodzież mają nadzieję na dalszą kontynuację współpracy w tym zakresie. Dzisiaj w naszej szkole przebywają już ostatni dzień, uczniów czeka jeszcze tylko wspólny ze słuchaczami koncert grupy pop-rockowej Coffee Drinking Decorators. Wszyscy zgodnie mówią, że wizyta w Centrum spełniła ich oczekiwania i pozwoliła bliżej poznać życie policyjnej szkoły. Za interesujące i miłe chwile spędzone w Legionowie już dziś wszyscy serdecznie dziękują kadrze oraz Komendantowi Centrum Szkolenia Policji.

Jan Dobrzyjałowski ZIP / Anna Galant
zdjęcia Piotr Maciejczak 

Powrót na górę strony