Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centrum Szkolenia Policji w walce z białaczką

Data publikacji 22.03.2016

Na terenie Centrum Szkolenia Policji odbyło się spotkanie słuchaczy z przedstawicielami Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, którego celem było zapoznanie policjantów z problematyką walki z białaczką. Wielkim sukcesem tego spotkania było to, że 62 osoby (kadra i słuchacze CSP) zarejestrowały się jako potencjalni Dawcy.

     Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

     Wg DKMS w Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Jedną z metod walki, a dla niektórych jedyną, jest przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.

     W czasie spotkania szczególne zainteresowanie wśród jego uczestników wzbudziła procedura wstępnej kwalifikacji potencjalnego Dawcy, a także metody pobierania komórek macierzystych od zakwalifikowanych dawców. Wiele pytań dotyczyło również sposobów walki z białaczką. Przedstawiciele Fundacji – Marek Makowski, Anna Makarewicz i Katarzyna Poniatowska, chętnie udzielali odpowiedzi słuchaczom.

     Koordynatorem akcji ze strony Centrum Szkolenia Policji była podkom. Małgorzata Karpeta z Wydziału Dowodzenia.

tekst i zdjęcia: podkom. Małgorzata Karpeta/WD

Powrót na górę strony