Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruch drogowy na kursie

Data publikacji 17.03.2016

Do 29 kwietnia kolejnych 32 policjantów ruchu drogowego będzie przygotowywać się do pełnienia służby na drogach. W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się właśnie, czwarta w tym roku, edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

     Podczas kursu policjanci zapoznają się z obowiązującymi aktami prawnymi, wykorzystywanymi w czasie służby. Będą uczyć się również, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzać kontrolę drogową pojazdów pod kątem sprawdzenia stanu technicznego, obsługi urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego, wideorejestratorów wykroczeń, radarowych mierników prędkości oraz urządzeń do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdobędą też umiejętność kierowania ruchem drogowym oraz wiedzę z zakresu kontroli drogowej pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest zarobkowy i niezarobkowy, krajowy i międzynarodowy transport osób i rzeczy.

     Mając na względzie profesjonalne przygotowanie policjantów oraz wysoki poziom merytoryczny szkolenia, Centrum Szkolenia Policji  współpracuje z podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Przedstawiciele tych podmiotów, wspólnie z kadrą Zakładu Ruchu Drogowego, realizują zajęcia z tematów: Obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Spotyka się to z ogromnym zainteresowaniem policjantów, ponieważ stwarza możliwość wnikliwego zapoznania się z przedstawianą problematyką.

     W inauguracji kursu uczestniczyli: Dyrektor Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych Michał Szyszko, Zastępca Dyrektora Pionu Windykacji w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Michał Sierant, p.o. Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Jarosław Zgierski oraz Przewodniczący Zespołu Pedagogicznego kom. Sławomir Hołoweńko i mł. asp. Marta Paw z Zakładu Ruchu Drogowego.

kom. Sławomir Hołoweńko/ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD

Powrót na górę strony