Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielimy się doświadczeniami

Data publikacji 17.03.2016

We wtorek, w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się czterodniowa wizyta przedstawicieli Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie. Przybycie estońskiej delegacji jest efektem podpisanej między jednostkami, w 2015 r., „Deklaracji o współpracy w zakresie szkolnictwa policyjnego”.

     Podczas spotkania inauguracyjnego delegacji towarzyszyli: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Logistycznych insp. Anna Gołąbek, Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska, Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Grzegorz Winnicki, a także funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego i Wydziału Inwestycji i Remontów – mł. insp. Tomasz Piechowicz oraz nadkom. Zbigniew Okulski. Goście poznali strukturę organizacyjną Centrum Szkolenia Policji, zadania poszczególnych komórek dydaktyczno-wychowawczych, jak również kwestie związane z procesem szkolenia i doskonalenia zawodowego polskich policjantów.

     Program pobytu, zgodnie z oczekiwaniami gości, obejmuje m.in. zwiedzanie obiektów szkoleniowych CSP, w tym kompleksu strzelnic i hal sportowych, spotkanie dotyczące planowania zajęć dydaktycznych oraz wizytę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przedstawiciele estońskiej akademii chcą poznać dobre praktyki i rozwiązania funkcjonujące w polskim szkolnictwie policyjnym, a następnie wykorzystać je u siebie.

     W ostatnim dniu wizyty, w celu jej podsumowania, z delegacją spotkała się Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół.

Joanna Łaszyn/Wydział Prezydialny

zdj. Mariusz Mazewski/Zakład Szkoleń Specjalnych

Powrót na górę strony