Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przed Światowymi Dniami Młodzieży

Data publikacji 14.03.2016

W dniach 11-13 marca na terenie Centrum Szkolenia Policji odbyła się Konferencja braci i pracowników Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

     Cele konferencji ukierunkowane zostały na właściwe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty papieża Franciszka, w kontekście bezpieczeństwa uczestników tych wydarzeń. Omówiono także zagadnienia dotyczące współdziałania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za organizację ŚDM.

     W konferencji, poza pracownikami DCINRRS, uczestniczyli m.in. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, p.o. Zastępca Komendanta CSP podinsp. dr Iwona Klonowska, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji i innych podmiotów policyjnych.

Renata Cedro/WP

zdj. Piotr Maciejczak/POLICJA 997

Powrót na górę strony