Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oskarżyciele publiczni

Data publikacji 14.03.2016

Dobiegły końca dwie, spośród pięciu zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, edycje kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczone symbolami „Osk. P-1/16” i „Osk. P-2/16”.

     Na kursy skierowani zostali policjanci, którzy wykonują lub są przewidziani do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

     Zajęcia na pierwszej edycji trwały pięć dni szkoleniowych, zaś na drugiej edycji przebiegały według nowego programu nauczania, zgodnie z którym czas realizacji treści programowych wydłużono do 10 dni.

     Problematyka zajęć poświęcona była omówieniu czynności wyjaśniających oraz udziału oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym. Słuchacze samodzielnie sporządzili pisma procesowe przewidziane w programie szkolenia, przygotowując się do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

     Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski żegnając absolwentów podkreślił ich należyte przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych w jednostkach Policji. Po wręczeniu świadectw ukończenia kursu życzył absolwentom sukcesów w służbie i życiu osobistym.

mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski/ kierownik Zakładu Służby Kryminalnej

zdjęcia: ze zbiorów ZSK

Powrót na górę strony