Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dowiedzmy się więcej o mobbingu

Data publikacji 10.03.2016

Funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia Policji mieli okazję uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym na temat mobbingu. Podnoszenie świadomości i właściwe identyfikowanie zagrożeń w tym zakresie pozwala na skuteczne eliminowanie ze środowiska pracy negatywnych zachowań. Jest też jedną z form zapobiegania temu zjawisku.

     Podczas spotkania mówiono nie tylko o zjawisku mobbingu, poruszono również kwestie dotyczące dyskryminacji. Przypomnijmy, zagadnienia te są normowane w Kodeksie pracy. Treści szkolenia zostały przedstawione w niezwykle interesujący sposób. Jesteśmy przekonani, że funkcjonariusze i pracownicy CSP poszerzyli swój zakres wiedzy dotyczącej mobbingu i  dyskryminacji.

     Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone przez Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Annę Rybicką oraz Pełnomocnika KWP w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka i Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA w Gdańsku.

hg

 

Powrót na górę strony