Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe doświadczenia

Data publikacji 29.02.2016

W dniach 22-25 lutego w Pradze (Republika Czeska) odbyło się spotkanie organizacyjne podmiotów partycypujących w planowaniu i realizacji programu pod nazwą „Razem przeciwko przestępczości poprzez edukację”, implementowanego w ramach Programu Erasmus +.

     Jednostką organizacyjną inicjującą to wspólne czesko-polsko-słowackie przedsięwzięcie szkoleniowe jest Instytut Kryminalistyki w Pradze. Strona polska reprezentowana była przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Annę Rosół, Z-cę Dyrektora CLKP insp. Adama Frankowskiego, Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki, mł. insp. Piotra Trojanowskiego, Panią Katarzynę Zwierzyk z Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP oraz podinsp. Jarosława Piotrowskiego z ZSS CSP.

     Głównym założeniem przyświecającym wspólnie przeprowadzanym szkoleniom dla techników kryminalistyki i policyjnych biegłych jest wzajemne poznanie struktur, przepisów, procedur i wyposażenia technicznego, jakim posługują się policjanci w Czechach, Polsce i na Słowacji, badając miejsce zdarzenia i ślady kryminalistyczne. Czerpanie z wzajemnych doświadczeń wpłynie zapewne na bardziej skuteczne zwalczanie przestępczości.

podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS

Powrót na górę strony