Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stawiamy na profesjonalizm

Data publikacji 26.02.2016

W tym roku nasz kraj czekają dwa szczególne wydarzenia o wymiarze międzynarodowym – Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. W proces przygotowań do tych niezwykle ważnych przedsięwzięć włączone zostało również Centrum Szkolenia Policji, na terenie którego zostanie uruchomione Policyjne Centrum Dowodzenia. W CSP na bieżąco realizowane są też kursy, dzięki którym funkcjonariusze doskonalą swoje specjalistyczne umiejętności i w efekcie podnoszą kompetencje zawodowe.

     Zakończyła się pierwsza z czterech, zaplanowanych na ten rok, edycji warsztatów z zakresu prowadzenia śledztwa po wybuchu. Ich celem jest przygotowanie policjantów służby kryminalnej i komórek minersko-pirotechnicznych do prowadzenia czynności w ramach śledztwa po wybuchu. Kolejny rodzaj warsztatów – w zakresie prowadzenia oględzin miejsc katastrof, wybuchów i użycia broni palnej, zaplanowano ich 5 edycji, ma na celu przygotowanie policjantów do realizacji zadań związanych z kryminalistyczną obsługą zdarzeń przestępczych.

     Do udziału w warsztatach kierowani są funkcjonariusze w służbie stałej realizujący zadania właściwe dla grup i zespołów oględzinowych do zwalczania terroru kryminalnego.

     Z uwagi na specyfikę realizowanych treści, zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele policyjni, legitymujący się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym, w tym spełniający wymagania określone odrębnymi przepisami z zakresu minersko-pirotechnicznego. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny i realizowana jest w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Przebieg zdarzenia utrwala się za pomocą kamery, co podnosi efektywność jego analizy i oceny. W czasie ćwiczeń funkcjonariusze dokonują oględzin miejsca detonacji urządzenia wybuchowego (w specjalnych pojemnikach, na powierzchni, pod ziemią, w samochodzie),  zabezpieczają pozostałości po nim, rekonstruują je, następnie ustalają wersje śledcze zaistniałych zdarzeń, wykonując przy tym całość dokumentacji procesowej i operacyjnej.

     W czasie warsztatów w zakresie prowadzenia oględzin miejsc katastrof, wybuchów i użycia broni palnej, policjanci dodatkowo poznają zagadnienia z zakresu organizacji i prowadzenia oględzin miejsca użycia broni palnej oraz miejsc różnego rodzaju katastrof. Podobnie, jak w przypadku pierwszego rodzaju doskonalenia, większość godzin dydaktycznych przeznaczona jest na ćwiczenia. Przez cały czas trwania warsztatów jego uczestnicy podlegają ocenie kształtującej, dokonywanej na bieżąco przez prowadzących, na podstawie zrealizowanych zajęć praktycznych.

     Przypomnijmy. Do pozostałych priorytetowych przedsięwzięć określonych w planie doskonalenia centralnego opracowanego dla CSP na 2016 r. należą: kursy specjalistyczne dla techników kryminalistyki, w zakresie ruchu drogowego, w zakresie współpracy z mediami, dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji i dla dzielnicowych.

podinsp. Przemysław Bagiński/ZSS, hg

zdj. ze zbiorów ZSS

Powrót na górę strony