Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

64 policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 24.02.2016

Rozpoczęła się trzecia w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. Kurs trwa 31 dni, uczestniczą w nim policjantki i policjanci z komórek ruchu drogowego, z terenu całego kraju – łącznie 64 osoby.

     Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w sześciu blokach tematycznych, obejmujących między innymi zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego, kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów, pełnienia służby na drogach oraz kierowania ruchem drogowym. Ponadto słuchacze opanują zasady posługiwania się miernikami prędkości oraz wideorejestratorami wykroczeń.

     Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych bloków tematycznych oraz egzaminu końcowego. Wszystkim uczestnikom kursu życzymy samych sukcesów.

podinsp. Dariusz Gajewski/ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD

Powrót na górę strony