Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie umiejętności zawodowych

Data publikacji 24.02.2016

W dniach 8-12 lutego oraz 15-19 lutego odbyły się kolejne edycje „Warsztatów dla instruktorów taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych”. W każdej z nich uczestniczyło 20 funkcjonariuszy – instruktorów taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych pełniących służbę w różnych pionach Policji.

     Celem warsztatów było ujednolicenie metod realizacji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych, a także aktualizacja wiedzy i umiejętności  w zakresie poznania najnowszych rozwiązań technicznych i taktycznych w posługiwaniu się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną.

     Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia z zakresu posługiwania się pałką służbową teleskopową. Ponadto policjanci podkreślili, jak bardzo duże znaczenie, dla efektywnego wykonywania zadań służbowych, mają wspólne zajęcia funkcjonariuszy pionu prewencji i tych, wykonujących zadania antyterrorystyczne. Właśnie te warsztaty stwarzają taką  możliwość, co zapewne wpłynęło na wysoki poziom satysfakcji uczestników doskonalenia. Równie wysoko słuchacze  ocenili sposób realizacji poszczególnych zagadnień.

     Prowadzącymi zajęcia i jednocześnie opiekunami dydaktycznymi na kursie byli: podinsp. Edyta Witkowicz (WTIS-2/16) i kom. Grzegorz Leśniak (WTIS-3/16).

podinsp. Edyta Witkowicz/ZIP

zdj. ze zbiorów ZIP

Powrót na górę strony