Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencje policyjne w Sułkowicach

Data publikacji 16.02.2016

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończyły się warsztaty doskonalące pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych. 16 funkcjonariuszy Policji z komórek patrolowo-interwencyjnych i wywiadowczych miało możliwość rozwijania swoich umiejętności pod okiem doświadczonego nauczyciela policyjnego.

     W czasie pięciodniowych warsztatów szczególną uwagę zwracano na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną oraz właściwe używanie środków przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji. Uczestnicy warsztatów zostali też wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia oraz udzielania pomocy poszkodowanemu. W celu zapewnienia jak największej efektywności zajęć dydaktycznych, techniki interwencyjne przeprowadzane były w obiektach i miejscach odpowiadających rzeczywistym warunkom występującym podczas pełnienia służby patrolowej.

     Wszyscy policjanci z grupy szkoleniowej ukończyli warsztaty z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

tekst i zdjęcia: asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

Powrót na górę strony