Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja interwencji policyjnych

Data publikacji 10.02.2016

20 funkcjonariuszy doskonaliło swoje umiejętności na pierwszej w tym roku edycji warsztatów z zakresu taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych.

     Celem warsztatów było ujednolicenie sposobów realizacji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych, a także aktualizacja wiedzy dotyczącej najnowszych metod nauczania w tym zakresie. Niezwykle istotne było również ćwiczenie takich taktycznych rozwiązań posługiwania się bronią palną, których stosowanie podniesie poziom bezpieczeństwa interweniujących funkcjonariuszy.

     Uczestniczący w 5-dniowych warsztatach instruktorzy policyjni na co dzień wykonują zadania w oddziałach prewencji Policji, służbie kryminalnej, samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji, Wydziale Realizacyjnym Komendy Stołecznej Policji oraz wydziałach patrolowo – interwencyjnych.

     Głównym prowadzącym oraz opiekunem dydaktycznym był podinsp. Krzysztof Kozyra z Zakładu Interwencji Policyjnych CSP.

podinsp. Krzysztof Kozyra/ZIP, hg

zdj. ze zbiorów ZIP

Powrót na górę strony