Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o efektywność nauczania

Data publikacji 05.02.2016

Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to jeden z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Jego konsekwencją jest m.in. zapewnienie optymalnej liczby policjantów RD pełniących służbę bezpośrednio na drogach. Dlatego, realizowany w Centrum Szkolenia Policji, kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna znalazł się w grupie doskonaleń zawodowych o kluczowym znaczeniu.

     W Planie doskonalenia zawodowego centralnego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w 2016 r. zaplanowano 15 edycji kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. Po ich zakończeniu, w bieżącym roku, do służby na drogach zostanie przygotowanych blisko 1 000 funkcjonariuszy.

     Tak duża liczba policjantów przewidzianych do przeszkolenia spowodowała konieczność doposażenia istniejącego zaplecza dydaktycznego w środki niezbędne do efektywnej realizacji procesu nauczania i osiągnięcia celów kształcenia. Część z nich została pozyskana z innych jednostek organizacyjnych Policji.

     Wśród zakupionego sprzętu znalazły się m.in.: wideorejestratory wykroczeń, laserowy miernik prędkości z wizualizacją Ultralite TruCam, trenażery (tachograf cyfrowy), aparaty fotograficzne, urządzenia do pomiaru przepuszczalności światła szyb pojazdów samochodowych, a także do pomiaru natężenia dźwięku, przenośne urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow, Alcoquant z drukarką, alkotest Drager 7510 oraz i latarki taktyczne. Zaplecze dydaktyczne Zakładu Ruchu Drogowego wzbogaciło się również o programy pomocne w kontroli przewozu towaru niebezpiecznego (ADR) i do analizy czasu pracy kierowców. Oprócz tego wykonano trenażer wideorejestratora POLCAM oraz VIDEORAPID 2.

     Ponadto z Komendy Stołecznej Policji zostało przekazanych 5 pojazdów typu furgon – 4 używane i 1 zakupiony w przetargu organizowanym przez tę jednostkę.

     W planach pozostaje jeszcze naprawa istniejącego autodromu i remont płyty poślizgowej, a także przebudowa pomieszczenia garażowego na potrzeby laboratorium techniki samochodowej.

     Duża liczba edycji kursów specjalistycznych z zakresu ruchu drogowego przewidzianych do realizacji w latach 2016-2018 stała się też podstawą do zwiększenia etatowego ZRD o 16 stanowisk policyjnych.

     Wszystkie wymienione przedsięwzięcia niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia merytorycznego poziomu doskonaleń z zakresu ruchu drogowego i profesjonalnego przygotowania policjantów do wykonywania zadań, co stanowi istotny element, wpływający na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

hg

zdj. ze zbiorów CSP

Powrót na górę strony