Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe formy doskonalenia zawodowego

Data publikacji 17.12.2015

W 2015 r., z inicjatywy Kierownictwa Centrum Szkolenia Policji opracowano 16 nowatorskich programów warsztatów ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Impulsem do podjęcia inicjatywy w tym zakresie, były ewaluujące potrzeby szkoleniowe polskiej Policji, a także możliwości realizacyjne szkoły – nowoczesne zaplecze i odpowiednio przygotowana kadra dydaktyczna.

     Opracowanie programów warsztatów nastąpiło po zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych w jednostkach terenowych Policji. Okazało się, że oferta CSP spotkała się z dużym zainteresowaniem. Po wyrażeniu zgody na realizację programów warsztatów, w sierpniu rozpoczęły się pierwsze edycje.

     Programy dotyczą zagadnień kynologii policyjnej, taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych, realizacji zadań przez policjantów w nieetatowych pododdziałach prewencji, a także nadzoru nad służbą prewencyjną z wykorzystaniem SWD i SESPol. Celem warsztatów jest aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych policjanta wymaganych przy wykonywaniu zadań i czynności służbowych.

     W sumie, od sierpnia do grudnia bieżącego roku, zrealizowano 55 edycji 12 rodzajów warsztatów. Uczestniczyło w nich 1 107 osób.

     Zainteresowanie problematyką zawartą w treściach programowych warsztatów jest nadal ogromne, dlatego w Planie doskonalenia zawodowego centralnego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w 2016 roku uwzględniono następujące ich rodzaje:

 • Warsztaty dla policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych korzystających
  z mobilnych terminali noszonych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych,
 • Warsztaty dla policjantów realizujących zadania w nieetatowych pododdziałach prewencji policji,
 • Warsztaty z zakresu przeciwdziałania wydarzeniom nadzwyczajnym w realizacji policyjnych konwojów i doprowadzeń osób,
 • Warsztaty z zakresu sprawowania nadzoru nad służbą prewencyjną z wykorzystaniem SWD i SESPol,
 • Warsztaty dla instruktorów taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych,
 • Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 • Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów patrolowo-tropiących,
 • Warsztaty doskonalące pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych,
 • Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów tropiących,
 • Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
 • Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do ratownictwa wodnego
  i wyszukiwania zwłok ludzkich,
 • Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do badań osmologicznych,
 • Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów patrolowych,
 • Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 • Warsztaty z zakresu postępowania wobec cudzoziemców w Polsce.

     Zachęcamy funkcjonariuszy do udziału w warsztatach, a także różnych kursach doskonalenia zawodowego realizowanych w Centrum Szkolenia Policji. Oferta szkoleniowa CSP jest bardzo szeroka, a dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne i nowoczesna baza szkoleniowa sprzyjają nabywaniu wiedzy i umiejętności.

     Przypomnijmy. Centrum jako jedyna jednostka szkoleniowa Policji w kraju prowadzi doskonalenie zawodowe centralne w zakresie: ruchu drogowego (część szczególna), tresury psów służbowych, policji wodnej, działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki operacyjnej. Szkoła realizuje również doskonalenie zawodowe obejmujące kursy z zakresu prewencji, zagadnień prawnych, techniki kryminalistycznej, strzeleckich, a także taktyki i technik interwencji. Uczestnikami kursów specjalistycznych są nie tylko policjanci i pracownicy cywilni Policji, ale również funkcjonariusze innych służb mundurowych.

     Jednostka dysponuje bogato wyposażoną bazą szkoleniową, obejmującą m.in. aulę, halę sportów walki oraz halę sportową, pływalnię, 43 sale dydaktyczne, 34 specjalistyczne pracownie i laboratoria wyposażone w sprzęt oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych, 6 symulatorni, a także jeden z najnowocześniejszych w kraju zespół strzelnic. Na terenie jednostki funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych. Dopełnieniem infrastruktury dydaktycznej jest odnowione zaplecze logistyczne (wyremontowane akademiki, zmodernizowana stołówka dla słuchaczy, przebudowany układ drogowy dla terenu sportowo-rekreacyjnego szkoły. Działalność dydaktyczna szkoły realizowana jest również w dwóch zamiejscowych ośrodkach – Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, w którym realizowane są kursy z zakresu kynologii służbowej oraz Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu nad jeziorem Święcajty na Mazurach, gdzie doskonali swoje umiejętności policja wodna.

     W strukturze Centrum Szkolenia Policji funkcjonuje Centralna Biblioteka Policyjna. Główny trzon profilu gromadzenia zbiorów stanowią pozycje dotyczące dyscyplin naukowych związanych z problematyką resortu spraw wewnętrznych i administracji. W CBP znajdują się także wydawnictwa z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i działalności służb policyjnych w Polsce i na świecie, kryminalistyki, kryminologii, prawa, medycyny sądowej, nauk społecznych, ekonomicznych i politycznych. Biblioteka gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe, krajowe i zagraniczne.

hg

zdj. ze zbiorów CSP

Powrót na górę strony