Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czego uczy się policjant ruchu drogowego

Data publikacji 15.12.2015

Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji realizuje dwunastą, w 2015 roku, edycję kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

     W trakcie kursu, trwającego 31 dni roboczych, słuchacze zapoznają się z obowiązującymi aktami prawnymi, na podstawie których pełnią codzienną służbę. Są to zagadnienia związane z przepisami ruchu drogowego oraz kontrolą transportu drogowego, dotyczące zarobkowego i niezarobkowego, krajowego i międzynarodowego transportu osób i rzeczy, a także czasu pracy kierowców, w tym urządzeń rejestrujących czas pracy i odpoczynku kierowcy.

     Słuchacze poznają również kwestie dotyczące kontroli stanu technicznego pojazdów, zasad pełnienia służby na drogach, a także kierowania ruchem drogowym na drogach publicznych. Ponadto, nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi mierników prędkości, wideorejestratorów wykroczeń oraz urządzeń do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

     W kursie biorą udział policjantki i policjanci z terenu całego kraju, pełniący służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw ruchu drogowego. Właściwe przygotowanie merytoryczne i praktyczne policjantów wykonujących zadania służbowe na drogach jest istotnym elementem, mającym wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

nadkom. Andrzej Przekaziński/ ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD

Powrót na górę strony