Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla pozorantów

Data publikacji 14.12.2015

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach od 30 listopada do 11 grudnia przebywali uczestnicy czwartej w tym roku edycji kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności pozoranta (SPoz.-4/15). Tym razem grupa szkoleniowa liczyła 6 słuchaczy, reprezentujących cztery komendy wojewódzkie Policji (Wrocław, Łódź, Lublin i Katowice).

     Początek kursu, to zapoznanie się z podstawowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas pozoracji oraz czynnościami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Kolejne zajęcia poświęcone były omówieniu i zaprezentowaniu technik wykorzystywanych przez pozorantów w celu osiągnięcia pożądanego zachowania psów oraz zasad poruszania się w stroju ochronnym. Policjanci uczestniczyli też w symulacjach, podczas których wykorzystywano psy służbowe o różnym stopniu wytresowania. Wobec zwierząt stosowane były bodźce zewnętrzne o różnym stopniu nasilenia (np. zmieniane pomieszczenia, tereny zalesione, używanie niebezpiecznych przedmiotów).

     Odpowiednio przygotowani absolwenci kursu będą realizować zadania pozoranta w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych w jednostkach terenowych Policji.  

tekst i zdjęcia: asp. Dariusz Ratajczak /ZKP

Powrót na górę strony