Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Modlin 2015”

Data publikacji 14.12.2015

Na zaproszenie Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, policjanci Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych na ternie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

     Działania były prowadzone w nocy z czwartku na piątek. Tematyka ćwiczeń, realizowanych pod kryptonimem Modlin 2015, obejmowała organizację współdziałania różnego rodzaju służb mundurowych oraz podmiotów funkcjonujących na terenie portu lotniczego, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Tym razem ćwiczono dwa warianty – awaryjnego lądowania samolotu, po otrzymaniu przez kapitana statku powietrznego informacji o ujawnieniu urządzenia wybuchowego na pokładzie, a także ujawnienie przed portem lotniczym pozostawionego bagażu, który po specjalistycznym sprawdzeniu okazał się urządzeniem wybuchowym. 

     Ćwiczenia zorganizowane były z wielkim rozmachem, przy zaangażowaniu ogromnych sił i środków. Łącznie uczestniczyło w nich około 200 osób. Wykorzystywany był najnowocześniejszy sprzęt oraz nowe techniki rozpoznawania i neutralizacji urządzeń wybuchowych. Udział w przedsięwzięciu, przebiegającym w maksymalnie realnych warunkach, pozwolił na doskonalenie prowadzenia wspólnych działań z funkcjonariuszami SG. Dał też możliwość wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych i zapoczątkował szerszą współpracę z Placówką Straży Granicznej Warszawa-Modlin.

podinsp. Przemysław Bagiński/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS

Powrót na górę strony