Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O konsekwencjach zachowań zabronionych

Data publikacji 14.12.2015

W ramach działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród osób nieletnich funkcjonariusz Centrum Szkolenia Policji przeprowadził spotkania z młodzieżą klas gimnazjalnych oraz klas 4-6 Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie.

     Tematem zajęć była odpowiedzialność prawna nieletnich. Środowiska szkolne zagrożone są określonymi zjawiskami i przestępstwami. Uczniowie w swoich negatywnych działaniach nie są bezkarni. Świadomość odpowiedzialności za swoje czyny z pewnością stanowi hamulec w codziennych zachowaniach w środowisku rówieśniczym. Dlatego spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Młodzież dowiedziała się m.in. co oznaczają pojęcia „nieletni”, „czyn karalny”, „małoletni” i „demoralizacja”. Młodzi ludzie aktywnie włączali się w dyskusję, zadawali dużo pytań dotyczących różnych zachowań oraz ich skutków prawnych. W spotkaniach uczestniczyło łącznie około 300 osób.

kom. Marceli Śmiałek/Zakład Służby Prewencyjnej

zdj. ze zbiorów ZS nr 3 w Legionowie

Powrót na górę strony