Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

FBI

Data publikacji 11.12.2015

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się ostatnia już w tym roku, ósma edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik przesłuchań.

     Na kurs oznaczony symbolem FBI-8/15 zostali skierowani policjanci służby kryminalnej i śledczej. Trwający pięć dni szkoleniowych kurs prowadzony był zarówno przez kadrę Zakładu Służby Kryminalnej, jak również psychologa Studium Komunikacji Społecznej. W trakcie zajęć słuchacze doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia rozmowy, przesłuchania świadka i przesłuchania podejrzanego. W praktyczny sposób nabywali umiejętności związane z komunikacją werbalną i pozawerbalną, aktywnym słuchaniem i zapamiętywaniem oraz rozpoznawaniem symptomów nieszczerości i kłamstwa.

     Żegnając absolwentów Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba podkreślił rangę właściwego prowadzenia czynności przesłuchania świadków oraz podejrzanych, w aspekcie skutecznego ścigania sprawców przestępstw. Po wręczeniu świadectw życzył absolwentom sukcesów w służbie i życiu osobistym.

podinsp. Dariusz Kaszuba /Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. ze zbiorówZSK

Powrót na górę strony