Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny w zakresie taktyki i technik interwencji

Data publikacji 27.11.2015

Od 16 listopada do 11 grudnia w Centrum Szkolenia Policji odbywa się ostatnia tegoroczna edycja kursu specjalistycznego w zakresie taktyki i technik interwencji (TITS). W zajęciach bierze udział 14 policjantów z komend powiatowych, oddziałów prewencji, pododdziałów antyterrorystycznych oraz Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji.

     Kurs TITS przygotowuje policjantów do samodzielnego prowadzenia zajęć oraz egzaminowania funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie: sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

     Kandydaci na instruktorów przez 20 dni szkoleniowych uczestniczą w niezwykle intensywnych zajęciach, których celem jest przede wszystkim nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej, nauczania umiejętności stosowania siły fizycznej, jako środka przymusu bezpośredniego, nauczania technik obezwładniania, dźwigni transportowych, zakładania kajdanek oraz sprawdzania osoby, zakładania pasa obezwładniającego i kaftana bezpieczeństwa, użycia siatkowego zestawu obezwładniającego, nauczania umiejętności stosowania pałki służbowej jako środka przymusu bezpośredniego, a także nauczania taktyki interwencji policyjnych w zakresie legitymowania i zatrzymywania osób. W czasie kursu słuchacze zdobywają też umiejętności metodyczne, przede wszystkim sporządzania konspektów oraz wykorzystywania zasad dydaktycznych w praktyce, podczas zajęć z grupą szkoleniową.

podkom. Jacek Kuźmiński/ZIP

zdj. ze zbiorów ZIP

Powrót na górę strony