Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacja prawna w szkole

Data publikacji 24.11.2015

Centrum Szkolenia Policji prowadzi szereg działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia przestępczości wśród nieletnich poprzez podniesienie ich świadomości i wiedzy w zakresie odpowiedzialności prawnej.

     Kolejnym tego typu przedsięwzięciem było spotkanie kom. Marcelego Śmiałka z Zakładu Służby Prewencyjnej z uczniami klas IV Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom, że życie wolne od przemocy pozwala na unikniecie wielu życiowych tragedii i kolizji z prawem. Podczas spotkania policjant rozmawiał z czwartoklasistami o odpowiedzialności prawnej nieletnich, poruszał zagadnienia dotyczące przejawów demoralizacji wśród młodzieży, a także przedstawił katalog środków wychowawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego.

     Na zakończenie spotkania uczniowie mieli okazję do zadawania pytań dot. bezpieczeństwa oraz właściwych postaw i zachowań.

tekst i zdjęcia: kom. Marceli Śmiałek/ZSP

Powrót na górę strony