Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe w Sułkowicach

Data publikacji 23.11.2015

17 listopada w Sułkowicach spotkali się koordynatorzy, policjanci realizujący zadania związane z utrzymywaniem i wykorzystaniem psów służbowych w komendach wojewódzkich Policji, by uczestniczyć w zorganizowanym przez Zakład Kynologii Policyjnej czterodniowym seminarium szkoleniowym pn. „Kynologia służbowa Policji - praca węchowa psów służbowych”. W programie seminarium znalazły się tematy poświęcone m.in. współczesnym metodom szkolenia psów, a także projektom badawczym prowadzonym na psach służbowych.

     Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z dr Martą Walczak, pracownikiem Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, która przedstawiła wyniki badań dotyczących oceny zachowań psów służbowych przy użyciu zwalidowanych narzędzi behawioralnych. Badania te prowadzone są cyklicznie na psach przyjmowanych na kursy patrolowo-tropiące i patrolowe. Następnie lekarz weterynarii ZKP Jerzy Lęcznar zapoznał wszystkich z zasadami postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedweterynaryjnej.

     W drugim dniu seminarium do ZKP przybył prof. dr hab. Tadeusz Jezierski, również z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, by poprowadzić zajęcia na temat budowy i działania aparatu węchowego psa. Po wykładzie uczestnicy seminarium mieli okazję obserwować zajęcia praktyczne prowadzone na kursie dla przewodników psów tropiących SET-1/15, a także poznać współczesne metody oraz techniki szkolenia psów tropiących. Zajęcia przygotował i poprowadził koordynator KWP Opole, asp. Michał Styczeń.

     Kolejny dzień przeznaczony został na wyjazd na zajęcia do Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, gdzie dzięki współpracy swoje umiejętności podnoszą przewodnicy z psami do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz materiałów wybuchowych. Po powrocie do Sułkowic odbyło się spotkanie z Markiem Lisowiczem, który jako biegły sądowy z zakresu metod poszukiwawczych oraz środków technicznych, omówił wykorzystanie urządzeń GPS do szkolenia śledzenia psów podczas pracy węchowej.

     Seminarium zakończyło się zaprezentowaniem danych statystycznych dotyczących wykorzystania psów służbowych oraz uzyskanych na podstawie realizowanego centralnego doboru psów do służby w Policji. Na podsumowaniu przedsięwzięcia obecna była insp. Anna Rosół, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji, która podziękowała koordynatorom za uczestnictwo oraz zaprosiła do wzięcia udziału w kolejnych szkolenia organizowanych przez CSP.

     Policjanci uczestniczący w seminarium uznali, że pomysł na tego rodzaju doskonalenie jest bardzo dobry, a tematyka zajęć oraz możliwość wymiany doświadczeń z pewnością zaowocują kolejnymi osiągnięciami w pracy z psami służbowymi.

tekst i zdjęcia: asp. Dariusz Ratajczak/ZKP  

Powrót na górę strony