Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z wizytą w Katalonii

Data publikacji 23.03.2015

Centrum Szkolenia Policji, od 2005 roku bierze udział w „Międzykulturowych Spotkaniach Policjantów Niemiec, Francji i Polski”. W ubiegłym roku dołączył kolejny partner reprezentujący Policję Katalonii. W dniach 16–19 marca, w Instytucie Bezpieczeństwa Publicznego Katalonii odbyło się czterostronne spotkanie przygotowawcze, poświęcone ustaleniu szczegółów programu międzynarodowego projektu, który zaplanowano na maj tego roku.

         Stronę polską reprezentowali: Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki, Naczelnik Wydziału Prezydialnego CSP mł. insp. Tomasz Piechowicz,  st. asp. Magdalena Walukiewicz – młodszy wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej CSP oraz Krystian Sinicki – przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

      W czasie spotkania w Instytucie Bezpieczeństwa Publicznego Katalonii (Institut de Seguretat Pública de Catalunya) przedstawiciele delegacji polskiej, niemieckiej i francuskiej szczegółowo omówili program i sprawy organizacyjne związane z planowanym na jego terenie w dniach 18–22.05.2015 r. przedsięwzięciem z udziałem policjantów reprezentujących wymienione kraje. Ponadto zapoznali się ze strukturą, działalnością i zasadami funkcjonowania szkoły, uczestniczyli w obserwacji wybranych zajęć dydaktycznych, zwiedzili obiekty sportowe oraz „miasteczko symulacyjne”.

      Przypomnijmy, celem projektu realizowanego pod nazwą „Wspólna Europa – wspólne problemy” jest m.in. zapoznanie młodych policjantów z organizacją i systemem szkolenia policji europejskiej. Przedstawiciele Szkoły Policji w Nimes (Francja), Wyższej Szkoły Zawodowej dla Pracowników Administracji Publicznej w Güstrow (Niemcy), Stowarzyszenia Leo Lagrange (Francja), Stowarzyszenia Arbeit und Leben (Niemcy), Centrum Szkolenia Policji, IPA CSP Legionowo oraz (od ubiegłego roku) Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego Katalonii corocznie odbywają tygodniowe seminaria tematyczne w poszczególnych krajach. Spotkania te są doskonałą sposobnością do  poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania Policji w Europie, a także do doskonalenia umiejętności językowych, wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

mł. insp. Tomasz Piechowicz

zdj. st. asp. Magdalena Walukiewicz
mł. insp. Tomasz Piechowicz

Powrót na górę strony