Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centrum Szkolenia Policji na rzecz lokalnej społeczności

Data publikacji 23.03.2015

Centrum Szkolenia Policji, realizując podstawowe zadania z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, prowadzi również szeroko zakrojoną działalność prewencyjno-profilaktyczną wśród społeczeństwa. Bardzo dobrze układa się wieloletnia współpraca CSP z placówkami oświatowymi miasta i gminy Legionowo w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

     Przejawem działań w tym zakresie są liczne spotkania profilaktyczno-prewencyjne kadry i słuchaczy CSP z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z młodzieżą szkolną, mające na celu propagowanie dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

     W dniu 26 sierpnia 2014 r. odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo, w której uczestniczył przedstawiciel Centrum. W czasie spotkania określono formy i zakres współpracy na bieżący rok szkolny, w efekcie czego Wydział Edukacji Urzędu Miasta Legionowo przesłał do CSP propozycje blisko 90 tematów wskazanych przez podległe placówki oświatowo-wychowawcze. Zagadnienia te realizują nauczyciele z właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Centrum.
     Omawiana problematyka dotyczy m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypominane są także obowiązki małego pasażera – podróżowania w fotelikach samochodowych i zapiętych pasach bezpieczeństwa. Policjanci na bieżąco wyjaśniają zgłaszane przez dzieci wątpliwości związane z poruszaniem się po drogach publicznych. Na spotkaniach przedszkolaki otrzymują elementy odblaskowe oraz płyty z filmem edukacyjnym. Ponadto w ubiegłym roku nauczyciele Zakładu Ruchu Drogowego CSP przeprowadzili egzamin na kartę rowerową dla ponad 100 uczniów z legionowskich szkół.

     Kolejne treści, które są przekazywane dzieciom i młodzieży przez policjantów CSP to: bezpieczny wypoczynek nad wodą, zagrożenia związane z cyberprzemocą, zapobieganie różnym formom agresji i przemocy, zachowania będące przejawem demoralizacji oraz odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne. W przedszkolach na terenie Gminy Legionowo kadra dydaktyczna i słuchacze CSP uczestniczą w akcji Cała Polska czyta dzieciom.

     Spotkania profilaktyczne bardzo często są organizowane również dla rodziców i opiekunów dzieci. Policjanci przypominają wtedy prawa i obowiązki rodziców wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

     Funkcjonariusze CSP korzystają z różnych form edukowania lokalnej społeczności, czego przykładem może być udział, na zaproszenie Prezydenta Miasta Legionowa w zorganizowanych dla mieszkańców warsztatach na temat Prawo do prywatności a interwencja policyjna.

     Łącznie w 2014 r., przeprowadzono 115 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 6 tys. osób.

     Inną formą zaangażowania się CSP we współpracę ze środowiskiem lokalnym jest możliwość korzystania przez społeczność Legionowa z obiektów sportowych, poprzez udział w zajęciach organizowanych przede wszystkim przez Legionowskie Towarzystwo Sportowe. Mieszkańcy Legionowa mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w zajęciach organizowanych w 7 sekcjach sportowych – pływackiej, aerobiku, judo, samoobrony – Defendo, boksu, siatkówki i tenisa stołowego.

     Usługi na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo świadczy również Centralna Biblioteka Policyjna.

     Ponadto Centrum Szkolenia Policji od wielu lat organizuje Dzień Otwarty, który stanowi doskonałą sposobność do poznania szkoły, obejrzenia wyposażenia i sprzętu różnych służb, m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, a także widowiskowych pokazów z zakresu tresury psów służbowych, jazdy sprawnościowej motocyklem policyjnym oraz taktyki i techniki interwencji policyjnych. W ubiegłym roku w tym przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 1000 dzieci i młodzieży z legionowskich szkół. Centrum odwiedzili również studenci Uniwersytetu III Wieku z Legionowa.

     Kolejnym przykładem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest udział CSP w obchodach Dni Legionowa. Wśród licznych stoisk promujących firmy i instytucje z terenu miasta i powiatu legionowskiego corocznie znajduje się stoisko Centrum Szkolenia Policji, na którym prezentowana jest oferta wydawnicza, a także odbywają się konkursy dla najmłodszych. Przygotowywana jest również ekspozycja sprzętu policyjnego.

     Funkcjonariusze i pracownicy CSP tradycyjnie już uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze z terenu Miasta i Gminy Legionowo w związku z kolejnymi finałami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

      Aktywność Centrum Szkolenia Policji mająca na celu popularyzowanie wśród lokalnej społeczności dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kontynuowana jest od wielu lat. Przynosi wymierne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i funkcjonariuszom kształcącym się w CSP, dlatego też jesteśmy zainteresowani jej rozwijaniem oraz angażowaniem się w kolejne przedsięwzięcia z tego obszaru.

hg

zdj. ze zbiorów CSP

Powrót na górę strony