Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy

Data publikacji 11.12.2014

Nadal trwa akcja nakrętek plastikowych, które są przekazywane do skupu surowców wtórnych w celu pozyskania środków finansowych na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla 12-letniej Kamili.

     Tym razem kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji zebrali 300 kg 40 dag surowca, za który uzyskali 510 zł 68 gr.

     Kwotę 510 zł przekazano na konto Kamili, natomiast 3 zł zapłacono za przekaz pocztowy (wykorzystano pozostałą z poprzedniej zbiórki kwotę 2 zł 10 gr przeznaczoną na opłacenie kolejnego przekazu).

     Więcej informacji o Kamili – podopiecznej Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie, można uzyskać na profilu: http://pomocdzieciom.eu/pl/podopieczni-fundacji/11-podopieczni/217-kamila-kowalczyk.

     O naszej ostatniej zbiórce można też przeczytać na stronie internetowej Fundacji: http://pomocdzieciom.eu/pl/aktualnosci.

     Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji, którą będziemy kontynuować aż do uzyskania środków niezbędnych do zakupu wózka.

Koordynator zbiórki- mł. asp. Dorota Kozłowska ZSP

Przedstawiciele Samorządu Słuchaczy

Powrót na górę strony