Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.08.2007

W dniuu 07.08.2007 r. w Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się kurs zawodowy podstawowy NPU-6, na który przybyło 297 policjantów, w tym 82 kobiety. Zostali oni  skierowani przez KSP, KGP, KWP Radom, KWP Kielce, KWP Kraków oraz KWP Rzeszów

Młodych policjantów powitał Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Jacenty Bąkiewicz, który zachęcił do intensywnego korzystania z bazy CSP, tak, aby jak najlepiej przygotować się do pełnienia zaszczytnej służby w Policji. Pan Komendant podkreślił, że kurs podstawowy jest pierwszym szczeblem kariery, którego ukończenie otwiera drogę do ciekawej, chociaż niekiedy niebezpiecznej, pracy.
W uroczystej inauguracji kursu uczestniczyli również kierownicy komórek organizacyjnych CSP, kadra dowódcza oraz dydaktyczna realizująca zajęcia.
Powrót na górę strony