Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.08.2007

W dniu 07.08.2007 r. w Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się kurs zawodowy podstawowy NPU-6, na który przybyło 297 policjantów, w tym 82 kobiety. Zostali oni  skierowani przez KSP, KGP, KWP Radom, KWP Kielce, KWP Kraków oraz KWP Rzeszów.

Młodych policjantów powitał Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Jacenty Bąkiewicz, który zachęcił do intensywnego korzystania z bazy CSP, tak, aby jak najlepiej przygotować się do pełnienia zaszczytnej służby w Policji. Pan Komendant podkreślił, że kurs podstawowy jest pierwszym szczeblem kariery, którego ukończenie otwiera drogę do ciekawej, chociaż niekiedy niebezpiecznej, pracy.
W uroczystej inauguracji kursu uczestniczyli również kierownicy komórek organizacyjnych CSP, kadra dowódcza oraz dydaktyczna realizująca zajęcia.

 

Termin zakończenia kursu przewidziany jest na dzień 18.02.2008 r. Kurs realizowany będzie na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego, wprowadzonego Decyzją nr 697 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.12.2005 r., zmienionego Decyzją nr 654 Komendanta Głównego Policji z dnia 16.11.2006 r.

Mamy nadzieję, że jak najlepiej wykorzystacie czas przeznaczony na naukę, a na zakończeniu spotkamy się w tym samym składzie. Powodzenia!


opracowała: nadkom. Małgorzata Witkowska WOSiD
zdjęcia Marzena Ziemak ZTK

Powrót na górę strony