Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca polsko-litewska

Data publikacji 18.09.2014

Funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji wymieniali doświadczenia z litewskimi policjantami w zakresie szkolenia przewodników oraz tresury psów. W ramach międzynarodowej współpracy odwiedzili Centrum Badań Kryminalistycznych Litewskiej Policji oraz Ośrodek Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych (Wydział Odorologii i Kynologii) w Wilnie.

     Wizyta odbyła się w ramach projektu zatwierdzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Programu Leonardo da Vinci, pn. „Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metody tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych.”

     Zakres tematyczny projektu obejmował poznanie litewskiej metodologii tresury psów służbowych a także systemu przygotowania funkcjonariuszy do służby. Uczestnicy delegacji omówili kwestie związane z taktyką i techniką użycia psów patrolowo-tropiących, do wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych a także zwłok ludzkich, uwzględniając różnice pomiędzy systemem szkolenia w Policji polskiej i litewskiej.  

     W ramach wymiany doświadczeń odbyła się także wizyta w Centrum Szkolenia Straży Granicznej Wydziału Kynologii w Wilnie oraz w Centrum Badań Kryminalistycznych.

     Udział w w/w projekcie to wspaniała możliwość wymiany doświadczeń między funkcjonariuszami różnych państw. Stwarza możliwość podniesienia wiedzy i umiejętności nauczycieli policyjnych, co w efekcie, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań i dobrych praktyk, przekłada się na wyższą jakość kształcenia policjantów – przewodników psów służbowych.

 

Adam Przybylik ZKP

zdj. ze zbiorów ZKP

Powrót na górę strony