Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca międzynarodowa

Data publikacji 19.05.2014

Centrum Szkolenia Policji uczestniczy w projekcie koordynowanym przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w ramach którego Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia CSP realizuje komponent o nazwie „Nowoczesne metody nauczania w szkolnictwie policyjnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywizujące metody nauczania i badanie efektywności nauczania”.

     W dniach 13-14 maja w Kiszyniowie, w Mołdawii odbyło się spotkanie przedstawicieli BMWP KGP oraz liderów komponentów tematycznych z CSP, CLKP i KWP w Gdańsku ze stroną mołdawską. Centrum Szkolenia Policji reprezentowała Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia mł. insp. Bogusława Gruszka.

     W pierwszym dniu spotkania omówiono główne założenia projektu, m.in. harmonogram działań oraz zasady doboru uczestników szkoleń. Liderzy poszczególnych komponentów tematycznych ustalili szczegóły harmonogramu szkoleń,  a także wprowadzili uzupełnienia  związane z oczekiwaniami beneficjenta. Zrealizowano również spotkania robocze w ramach komponentu Nowoczesne Metody Kryminalistyczne oraz Wywiad Kryminalny.

     Kolejny dzień wizyty w Kiszyniowie poświęcony był kwestiom dotyczącym przeprowadzenia szkoleń przez przedstawicieli Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku. Przedyskutowano też zagadnienia związane z realizacją komponentu Nowoczesne Techniki Szkolenia obejmującego w tym roku problematykę przeznaczoną dla nauczycieli policyjnych i ukierunkowaną na aktywizujące metody nauczania oraz badanie efektywności nauczania. Realizacja merytorycznych szkoleń w ramach projektu rozpocznie się w drugiej połowie maja br.

     Projekt pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości” realizowany jest na rzecz Republiki Mołdawii od 2012 roku. Współfinansowany jest w ramach Planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

źródło BMWP KGP/hg

zdj. ze zbiorów WMiOSz

Powrót na górę strony