Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja kryminalna Litwy

Data publikacji 25.02.2014

Delegacja Policji litewskiej odwiedziła dziś Centrum Szkolenia Policji. Wizyta związana była z realizacją projektu „Zacieśnianie współpracy organów ścigania w walce z przestępczością zorganizowaną”.

     Głównym celem projektu jest stworzenie modelu zarządzania danymi kryminalnymi, określenie wspólnych priorytetów wszystkich litewskich organów ścigania i połączenie ich działań w zwalczaniu litewskich zorganizowanych grup przestępczych aktywnych zarówno na Litwie, jak i za granicą, a także wzmocnienie współpracy w tym obszarze z innymi krajami.

     Przedstawiciele Biura Policji Kryminalnej Litwy spotkali się z Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanem Stawickim. Po projekcji filmu informacyjnego o CSP, gościom zaprezentowano Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych, obiekty sportowe i zespół strzelnic CSP, a także Policyjne Centrum Dowodzenia.

     Delegacji litewskiej towarzyszył Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP nadinsp. Igor Parfieniuk oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych CBŚ KGP i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony