Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SZP-7/13 – sukces

Data publikacji 20.02.2014

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego. Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka wręczył świadectwa 118 absolwentom. Wśród nich było 11 funkcjonariuszy wyróżnionych listem gratulacyjnym i 1 funkcjonariusz, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. Wręczono też dyplomy za udział w turniejach wiedzy i umiejętności.

     Do egzaminu końcowego przystąpiło 118 osób. Wyniki przedstawiają się imponująco – 26 osób uzyskało oceny wyróżniające, 90 bardzo dobre i 2 osoby oceny dobre. Takie podsumowanie  blisko półrocznej nauki jest efektem starań nie tylko słuchaczy, ale też wiedzy merytorycznej i metodycznej wszystkich nauczycieli policyjnych, którzy realizowali proces dydaktyczny. Nie bez znaczenia jest również nowoczesna infrastruktura, jaką dysponuje szkoła, wiąże się to bowiem z możliwością dodatkowego doskonalenia umiejętności zawodowych w czasie wolnym od zajęć. Dobrym sposobem na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy słuchaczy są adresowane do nich turnieje wiedzy i umiejętności – „Turniej Par Patrolowych oraz „Mistrz Prawa”, a także możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań.

     W uroczystości zakończenia szkolenia, oprócz Zastępcy Komendanta,  uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej i dydaktyczno-wychowawczej.

     Wszystkim absolwentom gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy sukcesów w służbie.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony