Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W ośrodku dla dziewcząt

Data publikacji 18.02.2014

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP- 7/13/I/1 odwiedzili Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy. W czasie wizyty, zorganizowanej w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań, poznali historię, strukturę oraz zakres działalności placówki.

     Placówka jest ośrodkiem resocjalizacyjnym readaptacji społecznej dziewcząt w wieku 13-21 lat. Zapewnia 40 miejsc, w tym 30 dla wychowanek zakładu poprawczego i 10 dla podopiecznych schroniska. Jej działalność jest skierowana na zaspokojenie potrzeb socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych przebywających tu dziewcząt. Znacząca większość wychowanek wywodzi się bowiem z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią bądź patologicznych oraz ubogich. Readaptacyjna działalność ośrodka prowadzona jest w trzech kierunkach: wychowawczo-socjalnym, edukacyjnym i diagnostyczno-terapeutycznym. Organem prowadzącym i nadzorującym placówkę jest Minister Sprawiedliwości.

     Serdecznie dziękujemy dyrektorowi, Panu Romualdowi Sadowskiemu za miłe przyjęcie i przekazanie wielu cennych informacji.

zdjęcia i tekst Marceli Śmiałek ZSP

Powrót na górę strony