Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uświadamiamy rodziców

Data publikacji 13.02.2014

Centrum Szkolenia Policji systematycznie realizuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, głównie wśród dzieci i młodzieży. Przygotowując kolejne projekty prewencyjno-profilaktyczne nie zapominamy także o edukacji dorosłych. Funkcjonariusz Zakładu Służby Prewencyjnej spotkał się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie.

     Spotkanie miało przede wszystkim uświadomić rodzicom, za jakie zachowania niezgodne z prawem oraz odbiegające od powszechnie obowiązujących norm społecznych, grożą dzieciom konsekwencje prawne.

     Kom. Marceli Śmiałek z Zakładu Służby Prewencyjnej omówił m.in. zagadnienia z zakresu zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przeciwdziałania przestępczości. Rodzice poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji oraz rodzaje środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich. Dowiedzieli się również w jakim zakresie ponoszą odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowania swoich podopiecznych.

hg/mś

zdj. ze zbiorów ZS nr 1 w Legionowie

Powrót na górę strony