Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Słuchacze z SZP-7/13

Data publikacji 23.07.2013

W Centrum Szkolenia Policji 120 funkcjonariuszy Garnizonu Stołecznego rozpoczęło naukę na szkoleniu zawodowym podstawowym.

     Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka przekazał nowoprzyjętym słuchaczom podstawowe wiadomości na temat programu szkolenia. Przedstawił też ofertę szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności w czasie wolnym od zajęć.

     Jak zawsze podczas uroczystości rozpoczęcia szkolenia Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka, odczytał list Komendanta Głównego Policji skierowany do słuchaczy.

     Dzisiejszy wykład inauguracyjny przygotowany przez mł. insp. Grzegorza Winnickiego poświęcony był historii Policji Państwowej i zagadnieniom dotyczącym zasad etyki zawodowej policjanta.

     Słuchaczom życzymy jak najlepszych efektów w nauce.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony