Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs CEPOL

Data publikacji 22.07.2013

Przedstawiciele dwudziestu państw uczestniczą w kursie zorganizowanym w Centrum Szkolenia Policji przez Europejską Akademię Policyjną (CEPOL). Tematem spotkania jest ściganie i zapobieganie korupcji.

     W pięciodniowym kursie uczestniczą przedstawiciele Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Malty, Portugalii, Rumunii,Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytaniii Polski.

     Omawiane zagadnienia to m.in. polityka antykorupcyjna Komisji Europejskiej, rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu korupcji oraz międzynarodowa pomoc prawna i możliwość współpracy międzynarodowej w zakresie wykrywania i ścigania tego rodzaju przestępstw.

     W uroczystym rozpoczęciu kursu uczestniczył Dyrektor Biura służby Kryminalnej KGP mł. insp. Marek Ślizak i Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych CSP insp. Jarosław Gałuszka.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony