Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nasze Święto

Data publikacji 17.07.2013

Święto Policji jest doskonałą okazją do wręczenia policjantom awansów, nominacji i odznaczeń. W czasie wewnętrznych obchodów tego święta zorganizowanych w Centrum Szkolenia Policji zostało wyróżnionych 36 funkcjonariuszy.

      W uroczystości oprócz funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy CSP uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, który w swoim wystąpieniu m.in. podkreślił znaczenie roli szkoły w budowaniu wizerunku policjanta – profesjonalisty.

     Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Roman Stawicki podziękował kadrze i pracownikom szkoły za sumienne i rzetelne wykonywanie zadań. Złożył też gratulacje wszystkim awansowanym i wyróżnionym.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony